Uniek spel Win Win helpt PIT-kinderen faalangst overwinnen

Vijf kinderen uit groep 5 tot en met 8 en juf Lisanne van der Hel van kindcentrum Impuls van PIT kinderopvang & onderwijs hadden de primeur. Zij kregen het eerste exemplaar van het spel Win Win uitgereikt door Romy van der Spoel. Zij heeft dit spel samen met de kinderen ontwikkeld als afstudeerproject voor haar studie aan de St. Joost School of Art & Design in Breda. Doel van het spel is kinderen op een leuke manier te helpen hun faalangst te overwinnen. Inmiddels hebben alle 16 kindcentra van PIT drie spellen Win Win in huis.

Romy wilde graag afstuderen met een spel en koos faalangst als thema omdat ze het belangrijk vindt dat kinderen dit zo jong mogelijk herkennen en kunnen aanpakken. “Ik heb onderzoek gedaan naar faalangst en mijn bevindingen gebruikt om het spel vorm te geven. Daarbij heb ik nauw met zeven kinderen van kindcentrum Impuls samengewerkt. Daar werkt ook kindcoach Astrid Wegman die met me heeft meegedacht.” De kinderen hebben tekeningen gemaakt die Romy als iconen heeft gebruikt op het spel dat ze Win Win heeft genoemd omdat alle spelers winnen. “De enthousiaste reacties van de kinderen toen ze hun tekeningen terugzagen op de 66 speelkaarten, de dobbelsteen, het scoreblok, de beloningen, de spelregels en de doos zal ik nooit vergeten. Zo leuk!”

Het spel Win Win is bedoeld voor kinderen van 8 tot 13 jaar die het met 2 tot 4 spelers inclusief een begeleider kunnen spelen. Ze gooien een dobbelsteen en komen dan op een van de drie categorieën: zelfvertrouwen, uitdagingen en gedachten. Op de daarbij horende kaartjes staat een vraag of een opdracht waarmee de spelers punten kunnen scoren. Als alle categorieën zijn behaald, krijgen de spelers een beloning in de vorm van een kleurplaat. Het spelen van het spel duurt ongeveer een uur. “Bij Impuls heb ik met de zeven kinderen het spel gespeeld en zo getest en de definitieve vorm bepaald. Deze samenwerking met de doelgroep heeft het spel een diepere laag gegeven.” Dat Romy de gebruikers op deze manier heeft betrokken bij het ontwikkelen van haar product was een van de redenen voor de hoge cijfers - twee keer een 9 en een 10 - waarmee ze op 20 juni is afgestudeerd. Inmiddels werkt ze als vormgever, maar in de avonduren wil ze verder met het maken van een spel Win Win voor volwassenen. “Faalangst is helaas van alle leeftijden.”

PIT - spel tegen faalangst PIT - spel tegen faalangst